Bærekraft

Robotic Innovation skal alltid vurdere bærekraft i det vi gjør. Vi forholder oss til FNs bærekraftmål, gjeldende HMS og miljøkrav.

Helse, miljø og sikkerthet

Miljø

Robotic Innovation har miljøarbeid som en viktig del av hverdagen. Alt avfall kildesorteres etter dagens standard, og dette håndteres av etablerte aktører i markedet.

Våre prosjekter inneholder både batterier og EE-produkter. Igjennom avtale med godkjent returselskap håndteres dette etter gjeldende regelverk, og Robotic Innovation kan ta imot slik utstyr ved behov mot gjeldende satser.

Det jobbes aktivt med å bli godkjent Miljøfyrtårn, med de forpliktelsene Robotic Innovation må oppfylle for dette.

Arbeidsmiljøloven sier at arbeid skal ha en helsefremmende effekt på de ansatte. Robotic Innovation’s ansatte risikovurderer alle arbeidsoppgaver slik at vi sikrer at alle ansatte kommer trygt hjem ved endt arbeidsdag. Det tilrettelegges og det holdes fokus på å skape ett godt og trivelig arbeidsmiljø.

 

Robotic Innovation har definert etiske retningslinjer, både internt og eksternt.

bærekraft1