Som totalleverandør tar vi ansvar for hele leveransen og du trenger kun forholde deg til oss. Vi kan tilby en komplett løsning, hvor vi er med hele veien fra kartlegging av behov til integrering av systemet.

Hvordan vi jobber

For å skape mest mulig verdi i prosjektene er vår arbeidsmetodikk utarbeidet etter en effektiv  modell. Dette innebærer at prosjektteamet består av ressurser fra oss og aktiv deltakelse av kunde i gjennomføringen av prosjektet. Ved å jobbe tett sammen og dele hverandres perspektiver, kan «teamet» prioritere hva som vil gi mest mulig verdi i prosjektet

Produkt og produktutvikling

Produktporteføljen til Robotic Innovation er utviklet sammen med sluttbrukere og deres tilbakemelding om markedets behov. Produktene skal være funksjonelle, fleksible, kost og produksjonsvennlige. Videreutvikling av produktene vil pågå kontinuerlig. Produktene gir grunnlag for å kunne tilby komplette systemløsninger til kundene. Man kan velge å bruke ett eller flere produkt og disse kan integreres med overordnede systemer etter behov.

Systemløsninger og integrasjon

Ved å kartlegge kundes behov vil vi kunne tilby en systemløsning. Dette kan være en kombinasjon av produkt vi allerede har i portofolien og utvikling av nye produkt. Vi gjør en studie på hvordan produktene skal integreres med overordnede systemer for å gi mest mulig verdiskapning for kunden. Når produktene er ferdig fabrikkert, testet og dokumentasjon utarbeidet , utfører vi systemintegrasjon hos kunde.

Service og vedlikehold

Etter overlevert prosjekt tilbyr vi service og oppfølging av våre leveranser.